Напреднали

Напреднали

Напреднали

Практически риболов с всеки различен такъм. Придобиване на правилни навици при работа с тях. Работа със захранката. Основни насоки за комбинациите на отделните компоненти. Начин на захранване. Изучаване поведението на отделният вид риба.