Средно напреднали

Средно напреднали

Средно напреднали

Изучаване на различните видове риболовно оборудване. Подбиране и построяване на определения за такъма монтаж. Придобиване на начални умения за работа със съответния такъм. Мерене на дълбочина. Подбиране на точка на риболов. Основни насоки за направа и подбиране на захранката. -Демонстрация.